Algemene voorwaarden

Ondergetekende geeft hierbij opdracht aan RoomService te Haarlem om voor hem/haar woonruimte te zoeken en vervolgens te helpen bij de totstandkoming van een huurovereenkomst en het verrichten van alle werkzaamheden daaropvolgend tot en met de sleuteloverdracht en oplevering. 
De aangeboden aanhuurtransactie geschiedt geheel vrijblijvend tot eigenaar de definitieve goedkeuring heeft verleend op basis van de verstrekte gegevens. De kosten voor het helpen bij aanhuren en het opstellen van de overeenkomst etc. bedragen één volledige maandhuur (inclusief energie/servicekosten) te vermeerderen met de verschuldigde BTW, te voldoen uiterlijk bij acceptatie woonruimte. Bij eventuele annulering na acceptatie worden de bemiddelingskosten niet gerestitueerd.
Ik verklaar dit formulier naar waarheid en zonder voorbehoud te hebben ingevuld en verklaar mij uitdrukkelijk akkoord met de bovenstaande voorwaarden.